ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές χρειαστούν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, θα
πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο σύστημα (student.hmu.gr) για
βεβαίωση σπουδών, γράφοντας στο παραθυράκι των σημειώσεων: βεβαίωση
συμμετοχής στις εξετάσεις, τα μαθήματα που εξετάστηκαν με τις αντίστοιχες
ημερομηνίες εξέτασης.

Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας αποσταλεί η βεβαίωση συμμετοχής στις
εξετάσεις στο προσωπικό mail που έχετε δηλώσει στη γραμματεία και στο mail που
σας παρέχει το ίδρυμα.

https://webmail.edu.hmu.gr/

Καραπιδάκης Εμμανουήλ
Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ «Ενεργειακά Συστήματα»