11.Ανάπτυξη Προηγμένων Φωτοβολταϊκών (Advanced Photovoltaic Development) 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαστήριο)

Διδακτικές Μονάδες: 7,511

Εξάμηνο: 3ο

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στον φοιτητή μια εποπτεία της επιστήμης της 3ης γενιάς φωτοβολταϊκών γενικότερα και των οργανικών νανοϋλικών και φωτοβολταϊκών διατάξεων ειδικότερα, με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό, τη παρασκευή και το χαρακτηρισμό οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων σε εργαστηριακή κλίμακα.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

1. Δρ Εμμανουήλ Κυμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

2. Δρ Εμμανουήλ Δρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Εισαγωγή στα συζυγή  πολυμερή (οργανικοί ημιαγωγοί) υλικά και στις νανοδομές για κατασκευή οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων
  • Εισαγωγή στα οργανικά φωτοβολταϊκά, τύποι οργανικών φωτοβολταϊκών, θεωρητική απεικόνιση – μοντέλα, έννοιες της δομής και της λειτουργίας των οργανικών φωτοβολταϊκών.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων, επεξεργασία διαλυτών – διαλυμάτων, θερμική εξάχνωση, φωτοβολταϊκές μετρήσεις και ανάλυση αποτελεσμάτων.
  • Ενδελεχής πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε όλα τα στάδια κατασκευής και χαρακτηρισμού οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων