13. Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Photovoltaic Systems) 

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαστήριο)

Διδακτικές Μονάδες: 7,55

Εξάμηνο: 2ο

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός Μαθήματος

 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μετά την παρακολούθηση του ΜΠΣ θα πρέπει να γνωρίζει τα βασικά φαινόμενα λειτουργίας των ΦΒ στοιχείων, τις διαφορετικές  τεχνολογίες τους, να μπορεί να υπολογίζει το ηλιακό και  ΦΒ δυναμικό σε ένα τόπο, να σχεδιάζει και να αναλύει αυτόνομα και διασυνδεδεμένα ΦΒ συστήματα και να κατανοεί τα οικονομικά στοιχεία ΦΒ συστημάτων.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

1. Δρ Φώτης Μαυροματάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

2. Δρ Κυριάκος Σιδεράκης, Επίκουρος Καθηγητής

3. Διονύσιος Πυλαρινός, Συνεργαζόμενος Καθηγητής

 

Περίγραμμα Θεωρίας

  • ΦΒ στοιχεία και πλαίσια
  • Ηλιακό Δυναμικό
  • Φωτοβολταϊκό Δυναμικό
  • Διασυνδεδεμένα συστήματα
  • Αυτόνομα συστήματα
  • Τεχνική και οικονομική μελέτη ΦΒ συστημάτων