Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ.

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ., θα είναι μέλη Δ.Ε.Π. και Επιστημονικοί συνεργάτες του Ιδρύματος. Στελέχη από την παραγωγή θα καλούνται επίσης κατά καιρούς για διαλέξεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια. Στην λίστα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ονόματα των βασικών μελών Δ.Ε.Π. του προγράμματος:

 • Δρ Χρηστάκης Δημήτριος, Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Δρ Μαυροματάκης Φώτης, Καθηγητής Tμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δρ Δρακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δρ Καραπιδάκης Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δρ Κατσαπρακάκης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Δρ Σιδεράκης Κυριάκος, Αν. Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δρ Τσικαλάκης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμ.
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δρ Κονταξάκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Δρ Ορφανουδάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Μονιάκης Μύρων, Λέκτορας Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών