Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μετά από ηλεκτρονική αίτηση. Πληροφορίες και οδηγίες, μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο της “Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου“.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ΠΑΣΟ από έναν φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών απαιτούνται τα στοιχεία πρόσβασης – όνομα χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password) – που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος.