ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ 2020-21

Διαδικασία Ανανέωσης Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων

για όλους τους φοιτητές

To διάστημα από 16/02/2021 έως και 22/02/2021 θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση εγγραφής και δήλωσης Μαθημάτων για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μέσω της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης

Η Ηλεκτρονική Διεύθυνση για τη ανανέωση εγγραφής και τη δήλωση μαθημάτων είναι:

http://student.hmu.gr

Τα μαθήματα τα οποία μπορούν να δηλωθούν είναι τα παρακάτω:

ΜΗ 2001 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΗΓΩΝ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗ 2002  ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗ 2003 ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Καθώς και το Μάθημα:

MH 1001   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  που δεν διδάχθηκε το χειμερινό εξάμηνο

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα κάνουν μόνο ανανέωση εγγραφής. Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο  «Αποστολή» που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωση σας. Χωρίς αυτή την ενέργεια η ανανέωση-δήλωση δεν πραγματοποιείται.

Σημαντικές Παρατηρήσεις:

  • Όλοι οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού προγράμματος πρέπει να προβούν στην ανανέωση της εγγραφής τους.
  • Οι παλαιότεροι φοιτητές για τις εκκρεμότητες τους (μαθήματα, ανανεώσεις, δηλώσεις, μεταπτυχιακή εργασία) (από Α έως Δ κύκλου σπουδών) μπορούν να επικοινωνήσουν με το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ Eμμανουήλ Καραπιδάκη. (karapidakis@hmu.gr)
  • Προσοχή στις δηλώσεις μαθημάτων καθώς αν κάποιο μάθημα δεν δηλωθεί, δεν μπορεί μετά ο καθηγητής να βάλει βαθμό (οι βαθμοί εισάγονται ηλεκτρονικά)
  • Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος με έναρξη μαθημάτων την 22/1/2021

 

Καραπιδάκης Εμμανουήλ

Διευθυντης Δ.Π.Μ.Σ