Διαθέσιμη εργαστηριακή υποδομή

Το πρόγραμμα υποστηρίζουν τα παρακάτω ερευνητικά εργαστήρια της Σχολής:

Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων
Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών
Ηλεκτρονικών Ισχύος & Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Παραγωγής Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας