Β’ εξάμηνο

Τίτλος μαθήματος
1 Ηλεκτρικά Δίκτυα και Διασύνδεση Πηγών Διεσπαρμένης Παραγωγής
2 Υβριδικά Συστήματα & Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας
3 Σύζευξη Ενεργειακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικά Ισχύος