Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα (Smart Building & Grids)

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο: 3ο

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

=

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

1. Δρ Αντώνης Τσικαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας