14. Ηλεκτρονικά Ισχύος & Τεχνολογίες Διασύνδεσης (Power Electronics & Interconnections)

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαστήριο)

Διδακτικές Μονάδες: 7,514

Εξάμηνο: 3ο

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των συστημάτων ελέγχου και σύζευξης των ενεργειακών συστημάτων. Συνεπώς, εξετάζονται αναλυτικά οι υφιστάμενες τεχνολογίες σύζευξης συστημάτων Α.Π.Ε. τόσο μεταξύ τους όσο και με το κεντρικό δίκτυο, κατανοώντας την λειτουργία των εφαρμοζόμενων ηλεκτρονικών ισχύος. Είναι αυτονόητο ότι το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να καταστήσει τον σπουδαστή ικανό να  αναπτύξει, να υποστηρίξει και να διαχειριστεί τεχνολογίες σύζευξης ενεργειακών συστημάτων.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

1. Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

2. Δρ Κυριάκος Σιδεράκης, Επίκουρος Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Εισαγωγή στα κυκλώματα μετατροπέων
  • Ελεγχόμενες και μη ανορθωτικές διατάξεις
  • Διατάξεις αντιστροφέων (inverters)
  • Έλεγχος συχνότητας και τάσης
  • Έλεγχος μηχανών
  • Ανάλυση ποιότητας ισχύος & αρμονικών
  • Διασυνδέσεις & DC links