Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία Ανανέωσης Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων για όλους τους φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα». 

To διάστημα 04/10/2021 έως και 11/10/2021 θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση εγγραφής και δήλωσης Μαθημάτων για τους φοιτητές παλαιών κύκλων σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μέσω της Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης

http://student.hmu.gr

Τα μαθήματα τα οποία μπορούν να δηλωθούν είναι τα παρακάτω για το πρώτο και το τρίτο εξάμηνο για τους φοιτητές (εισαγωγής 2018-19, 2019-20 και 2020-2021 / Χειμερινό):

Α εξάμηνο
ΜΗ1001 Ενεργειακή Οικονομία
ΜΗ1003 Φ/Β και Ηλιακά Συστήματα
ΜΗ1004 Ενεργειακή διαχείριση και εξοικονόμηση σε κτίρια

Γ εξάμηνο
ΜΗ3001 Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα
ΜΗ3002 Προσομοίωση Ενεργειακών Κυκλωμάτων
ΜΗ3003 Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος

Οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου (εισαγωγής 2018-19, 2019-20 και 2020-21/ Χειμερινό) έχουν τις εξής επιλογές είτε:
A) Nα επιλέξουν τα παρακάτω 3 μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
(α) Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα, (β) Προσομοίωση Ενεργειακών Κυκλωμάτων, (γ) Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας-Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος μέσω της παραπάνω Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης
είτε:
Β) Να επιλέξουν να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διατριβή (αλλά πρέπει να προβούν και σε ανανέωση εγγραφής ) με την προϋπόθεση μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου να έχουν αποτύχει το πολύ σε ένα μάθημα των δύο πρώτων εξαμήνων.
Οι φοιτητές που επιλέξουν να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διατριβή να υποβάλλουν μέχρι 31/10/2021 σκαναρισμένη την επισυναπτόμενη δήλωση Διπλωματικής εργασίας (υπογεγραμμένη από τον μεταπτυχιακό φοιτητή και τον επιβλέποντα καθηγητή.) στο mail της γραμματείας secrmsc-es@hmu.gr
Προσοχή ανυπόγραφες δηλώσεις διπλωματικών εργασιών δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.

Παρατηρήσεις
Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα κάνουν μόνο ανανέωση εγγραφής. Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποστολή» που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωση σας. Χωρίς αυτή την ενέργεια η ανανέωση-δήλωση δεν πραγματοποιείται.
Σημαντικές Παρατηρήσεις:
• Οι φοιτητές των παλαιών κύκλων σπουδών του Μεταπτυχιακού προγράμματος πρέπει να προβούν στην ανανέωση της εγγραφής τους.
• Οι φοιτητές (από Α έως Δ κύκλου σπουδών) για τις εκκρεμότητες τους (μαθήματα, ανανεώσεις, δηλώσεις, μεταπτυχιακή εργασία) μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Καραπιδάκη Εμμμανουήλ (Karapidakis@hmu.gr).
• Προσοχή στις δηλώσεις μαθημάτων καθώς αν κάποιο μάθημα δεν δηλωθεί, δεν μπορεί μετά ο καθηγητής να βάλει βαθμό (οι βαθμοί εισάγονται ηλεκτρονικά)
Έναρξη μαθημάτων την 11/10/2021

Συνημμένα:

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2021 -22:https://energysystems.hmu.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ-2021-22..docx
  2. Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας: https://energysystems.hmu.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΕΛΜΕΠΑ-.Δήλωση-Διπλωματικής-Εργασίας.docx

Καραπιδάκης Εμμανουήλ