Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία Εγγραφής Νέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (εισαγωγής 2021-22 ) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Eενεργειακά Συστήματα»

Το διάστημα 04/10/2021 έως και 11-10-2021 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής των νεοεισαχθέντων  μεταπτυχιακών φοιτητών (8ος κύκλος σπουδών) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Οι μεταπτυχιακοί  φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο e-mail secrms-es@hmu.gr   τα παρακάτω:

  1. Την επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής -δήλωση μαθημάτων (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη)
  2. Σκαναρισμένη φωτοτυπία των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Σκαναρισμένη φωτογραφία

Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής- κωδικών

Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας αποσταλεί με e-mail βεβαίωση εγγραφής και έγγραφο με το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας για την πρόσβαση στις Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες του Ιδρύματος.(ακαδημαϊκή ταυτότητα, mail , σίτιση, γυμναστήριο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, βιβλιοθήκη κτλπ)

 Γενικές παρατηρήσεις

Έναρξη μαθημάτων την  11/10/2021.

Συνημμένα:

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2021-22:  https://energysystems.hmu.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΡΧΙΚΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-2021-22.docx
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  https://energysystems.hmu.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.doc

Καραπιδάκης Εμμανουήλ

Δ.Π.Μ.Σ «Ενεργειακά Συστήματα»