Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Δ.Ε.Π.

Αναπληρωτησ καθηγητησ | προεδροσ τμηματοσ

Κώστας Παναγιωτάκης

Costas received the B.Sc. (9.0/10 highest honors), M.Sc. (highest honors) and Ph.D. degrees in Computer Science from University of Crete in 2001, 2003 and 2007, respectively.

  • SIGNAL, IMAGE PROCESSING
  • PATTERN RECOGNITION
  • COMPUTER VISION

αναπληρωτης καθηγητης

Γιώργος Μαστοράκης

Dr. George Mastorakis graduated from the Department of Electrical & Electronic Engineering of University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), UK in July 2000

  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • DIGITAL MARKETING
  • DATA SCIENCE

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Μάνος Περακάκης

Απόφοιτος του τμήματος επιστήμης υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Essex, με MSc από το Πανεπιστήμιο του Bristol. Εκπόνησε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Brunel. 

  • UX DESIGN
  • DIGITAL MARKETING
  • DATA SCIENCE