ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές χρειαστούν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, θα
πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο σύστημα (student.hmu.gr) για
βεβαίωση σπουδών, γράφοντας στο παραθυράκι των σημειώσεων:

βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, τα μαθήματα που εξετάστηκαν με τις αντίστοιχες ημερομηνίες εξέτασης.

Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας αποσταλεί η βεβαίωση συμμετοχής στις
εξετάσεις στο προσωπικό mail που έχετε δηλώσει στη γραμματεία και στο mail που
σας παρέχει το ίδρυμα (https://webmail.edu.hmu.gr/).

Καλή επιτυχία,

Καραπιδάκης Εμμανουήλ
Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ

ANAKOIΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

ANAKOIΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(εισαγωγής 2013-14, 2014-15, 2015-2016, 2016-17)

του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ενεργειακά Συστήματα»

 

  • Οι παλαιότεροι φοιτητές για τις εκκρεμότητες τους (μαθήματα, ανανεώσεις, δηλώσεις, μεταπτυχιακή εργασία) (από Α έως Δ κύκλου σπουδών) μπορούν να επικοινωνήσουν με το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ Eμμανουήλ Καραπιδάκη. (karapidakis@hmu.gr)
  • Προσοχή στις δηλώσεις μαθημάτων καθώς αν κάποιο μάθημα δεν δηλωθεί, δεν μπορεί μετά ο καθηγητής να βάλει βαθμό (οι βαθμοί εισάγονται ηλεκτρονικά)

Καραπιδάκης Εμμανουήλ

Διευθυντης Δ.Π.Μ.Σ

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 1ου Εξαμήνου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

3ου Εξαμήνου

 

Έναρξη μαθημάτων Εξαμήνου: 5 Οκτωβρίου 2020

Λήξη μαθημάτων Εξαμήνου: 22 Ιανουαρίου 2021

Εξεταστική Περίοδος: 25 Ιανουαρίου – 5 Φεβρουαρίου 2021