Επικοινωνία

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Δρ Καραπιδάκης Εμμανουήλ

Τηλ: 2810379889 e-mail: karapidakis@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη

Πετράκη Αικατερίνη, Ζερβάκη Γεωργία

Τηλ. 2810379879, 2810379712
e-mail: secrmsc-es@hmu.gr