Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έρευνητική Δραστηριότητα

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Ενεργειακά Συστήματα» μας διαθέτει εργαστήρια με πλούσιο ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε προγράμματα καθώς και ερευνητές με πολλαπλές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά.

Το Δ.Π.Μ.Σ. κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, όπως η ενέργεια και η βιώσιμη ανάπτυξη, ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ερευνητικές δραστηριότητες. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 3 εξάμηνα όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Α' Εξάμηνο

Ενεργειακή Οικονομία(Energy Systems Management)

Φωτοβολταϊκά & Ηλιακά Συστήματα (Solar & PV Systems)

Ενεργειακή διαχείριση και Εξοικονόμηση σε κτίρια (Building Energy Management)

Β' Εξάμηνο

Ηλεκτρικά Δίκτυα και Διασύνδεση Πηγών Διεσπαρμένης Παραγωγής (Dispersed Generation Grids)

Υβριδικά Συστήματα & Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (Hybrid & Energy Storage Technologies) 

Σύζευξη Ενεργειακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικά Ισχύος (Energy System Coupling & Power Electronics)

Αιολικά Συστήματα (Wind Energy Systems)

Γ' Εξάμηνο

Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα (Smart Building & Grids)

Προσομοίωση Ενεργειακών Κυκλωμάτων (Energy System Simulation) 

Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος (Electric Energy Measurements & Power Quality)

Ενημερώσεις

Τελευταία νέα – Ενημερώσεις

        Επίκαιρα – Featured

         Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ» του Δεβεράκη Σταύρου, μεταπτυχιακού  φοιτητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ενεργειακά Συστήματα”. Επιβλέπων Καθηγητής: Σιδεράκης Κυριάκος H παρουσίαση θα...

Διαβάστε Περισσότερα

          Εκδηλώσεις