Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ_ΠΜΣ
Τίτλος: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ»
του Χρήστου Καλογεράκη μεταπτυχιακού φοιτητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ενεργειακά Συστήματα”
Επιβλέπων Καθηγητής: Εμμανουήλ Καραπιδάκης

Πέμπτη 04/05/2023 στις 14:00 στην αίθουσα Κ.13.1.12, του κτιρίου Κ.13 (Παλαιά ΣΤΕΦ)