Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος (Electric Energy Measurements & Power Quality)

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο:  3ο

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

Τα ηλεκτρικά συστήματα ισχύος & δίκτυα αποτελούν βασικές συνιστώσες των σημερινών ενεργειακών συστημάτων, συμβατικών και Α.Π.Ε.. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να αναπτυχθεί το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, το οποίο θα επιτρέψει στον φοιτητή να κατανοήσει, να μελετήσει, να σχεδιάσει και να λειτουργήσει ένα σύγχρονο ενεργειακό ηλεκτρικό σύστημα.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

  1. Δρ Κυριάκος Σιδεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Φασικά διανύσματα, σύνθετες αντιστάσεις παθητικών στοιχείων και δικτύων,
  • Mεθοδολογία επίλυσης κυκλωμάτων εναλλασσόμενου στην Μ.Η.Κ.,
  • Τριφασικά κυκλώματα εναλλασσόμενου,
  • Ανά φάση ανάλυση συμμετρικού τριφασικού κυκλώματος
  • Μη συμμετρικά τριφασικά κυκλώματα, ακολουθιακά κυκλώματα φορτίων,
  • συμμετρικές συνιστώσες
  • Ισχύς σε μονοφασικά και τριφασικά κυκλώματα εναλλασσόμενου
  • Απόκριση σε περιοδική μη ημιτονοειδής διέγερση
  • Ποιότητα ισχύος – Αρμονικές