Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα (Smart Building & Grids)

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο: 3ο

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

=

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

  1. Δρ Αντώνης Τσικαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας