Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Νέα & Ανακοινώσεις

Διαδικασία Εγγραφής Νέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (εισαγωγής 2021-22 ) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Eενεργειακά Συστήματα»

Το διάστημα 04/10/2021 έως και 11-10-2021 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής των νεοεισαχθέντων  μεταπτυχιακών φοιτητών (8ος κύκλος σπουδών) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι...

Διαδικασία Ανανέωσης Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων για όλους τους φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα». 

To διάστημα 04/10/2021 έως και 11/10/2021 θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση εγγραφής και δήλωσης Μαθημάτων για τους φοιτητές παλαιών κύκλων σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μέσω της...