Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προσομοίωση Ενεργειακών Κυκλωμάτων (Energy System Simulation)

Διδακτικές Μονάδες: 10
Εξάμηνο: 3ο

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα «Προσομοίωση Ενεργειακών Κυκλωμάτων» στοχεύει να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να εξομοιώσει ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά ενεργειακά κυκλώματα με τη βοήθεια λογισμικών πακέτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κατάλληλων μοντέλων συμπεριφορές των ημιαγωγικών στοιχείων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοεί την έννοια της μοντελοποίησης και εξομοίωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ενεργειακών κυκλωμάτων.
 2. Γνωρίζει τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση των κυκλωμάτων και το τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται καθώς και τα όρια εφαρμογής τους.
 3. Εφαρμόζει τα υπολογιστικά εργαλεία προσομοίωσης ανάλογα με την περίπτωση λειτουργίας του κάθε κυκλώματος.
 4. Αναλύει τα παραχθέντα αποτελέσματα της προσομοίωσης και υπολογίζει βασικά χαρακτηριστικά των κυκλωμάτων ώστε να τα συγκρίνει με πειραματικά δεδομένα ώστε να μπορεί να ανατροφοδοτήσει το μοντέλο του για βελτίωση.
 5. Προτείνει λύσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν και την ανάγκη δημιουργία πρότυπων κυκλωμάτων σε επίπεδο αρχικής ανάπτυξης αλλά και της πρόβλεψης της συμπεριφοράς τους όταν θα υλοποιηθούν.

 

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες
1. Δρ Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

 • Προσομοίωση και ανάλυση αναλογικών κυκλωμάτων ασθενών ρευμάτων και κυκλωμάτων ισχύος,
 • χαρακτηριστικές υλικού,
 • απόκριση κυκλώματος,
 • Εισαγωγή στο Capture,
 • κυκλώματα σε σειρά και παράλληλα,
 • πολλαπλά σχηματικά,
 • Θεωρήματα για ηλεκτρικά κυκλώματα,
 • DC SWEEP Ανάλυση – Γραμμικότητα, AC αντίσταση,
 • αυτεπαγωγή, χωρητικότητα, RLC κυκλώματα,
 • AC Sweep ανάλυση, RC μεταβατικά κυκλώματα,
 • Τροφοδοτικά,
 • Το διπολικό τρανζίστορ (BJT) – Ενισχυτές,
 • Τρανζίστορ FET – Ενισχυτές, Θυρίστορ και εφαρμογές,
 • Θέματα Ηλεκτρονικών Ισχύος.