Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προσομοίωση Ενεργειακών Κυκλωμάτων (Energy System Simulation)

Διδακτικές Μονάδες: 9
Εξάμηνο: 3ο

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

 

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες
1. Δρ Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής

2. Δρ. Νίκος Κορνήλιος, Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας