Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σύζευξη Ενεργειακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικά Ισχύος (Energy System Coupling & Power Electronics)

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο: 2ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Σκοπός Μαθήματος

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος παρέχονται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη των συστημάτων ελέγχου και σύζευξης των ενεργειακών συστημάτων. Συνεπώς, εξετάζονται αναλυτικά οι υφιστάμενες τεχνολογίες σύζευξης συστημάτων Α.Π.Ε. τόσο μεταξύ τους όσο και με το κεντρικό δίκτυο, κατανοώντας την λειτουργία των εφαρμοζόμενων ηλεκτρονικών ισχύος. Είναι αυτονόητο ότι το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να καταστήσει τον σπουδαστή ικανό να αναπτύξει, να υποστηρίξει και να διαχειριστεί τεχνολογίες σύζευξης ενεργειακών συστημάτων.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

  1. Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης, Καθηγητής
  2. Δρ Νίκος Κορνήλιος,Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

  • Εισαγωγή στα κυκλώματα μετατροπέων
  • Ελεγχόμενες και μη ανορθωτικές διατάξεις
  • Διατάξεις αντιστροφέων (inverters)
  • Έλεγχος συχνότητας και τάσης
  • Έλεγχος μηχανών
  • Ανάλυση ποιότητας ισχύος & αρμονικών
  • Διασυνδέσεις & DC links