Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενεργειακή Οικονομία(Energy Systems Management)

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 1 Εργαστήριο)

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο: 1ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από το μέρος των φοιτητών της λειτουργίας και της αλληλεπίδρασης των ενεργειακών συστημάτων. Συνεπώς, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται ενδελεχώς τα εκάστοτε ενεργειακά συστήματα, με έμφαση στα συστήματα ηλεκτρικής ισχύος, και ερευνώνται διεξοδικά οι απαιτήσεις και οι τεχνικοί περιορισμοί που διέπουν την αναγκαία σύνθεση τους. Η σύνθεση ενεργειακών συστημάτων στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομοτεχνικά εκμεταλλεύσιμων ενεργειακών πηγών για την ικανοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων ενός συστήματος. Ο καθορισμός των σκοπών αποτελεί το βασικό δεδομένο ενός προβλήματος σύνθεσης ενεργειακών συστημάτων ενώ ο καθορισμός των ενεργειακών πηγών είναι η πρώτη φάση για την επίλυση του προβλήματος. Η βελτιστοποίηση της σύνθεσης ενεργειακών συστημάτων υπόκειται σε σειρά περιορισμών που καθορίζονται από περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά, τεχνικά και πολιτισμικά στοιχεία.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

  1. Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης, Καθηγητής
  2. Δρ Ιωάννης Κατσίγιαννης, Επίκουρος Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

·      Εισαγωγή στα ενεργειακά συστήματα

·      Αυτόνομα και διασυνδεδεμένα συστήματα

·      Μέθοδοι εύρεσης ακρότατων σε χώρους πολλών διαστάσεων με δομή που καθορίζεται από συνεχείς και μη συνεχείς συναρτήσεις.

·      Η σύνθεση ενεργειακών συστημάτων σε μερικά απομονωμένες, ολοκληρωμένες οντότητες ΜΑΟΟ

·      Μερικά ολοκληρωμένες οντότητες ΔΜΟΟ

·      Βέλτιστη σύνθεση των οικονομοτεχνικά εκμεταλλεύσιμων ενεργειακών πηγών