Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαθέσιμη εργαστηριακή υποδομή

Το πρόγραμμα υποστηρίζουν τα παρακάτω ερευνητικά εργαστήρια της Σχολής Μηχανικών:

Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων

Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας
Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών
Ηλεκτρονικών Ισχύος & Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Παραγωγής Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας