Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αιολικά Συστήματα (Wind Energy Systems)

Τύπος Μαθήματος: Θεωρία (4 ώρες)

Διδακτικές Μονάδες: 7,5

Εξάμηνο: 1ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα Αιολικά Συστήματα είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στις Τεχνολογίες των Αιολικών Συστημάτων.

Στο μάθημα εξετάζεται ο άνεμος σαν φαινόμενο αλλά και σαν εκμεταλλεύσιμη πηγή ενέργειας και διερευνάται ο βέλτιστος σχεδιασμός συστημάτων για τη δέσμευση της αιολικής ενέργειας. Εξετάζεται η σύγχρονη τεχνολογία των αιολικών μηχανών και οι μέθοδοι σχεδιασμού τέτοιων διατάξεων. Διερευνώνται οι δυνατότητες και η εφικτότητα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων καθώς και οι μέθοδοι εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τέτοιας μορφής εγκαταστάσεις.

Ο φοιτητής /τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα Αιολικά Συστήματα θα έχει τη δυνατότητα να:

 • ·         Γνωρίζει τις μεθόδους μέτρησης του ανέμου και επεξεργασίας τέτοιων μετρήσεων και να εξάγει τα στατιστικά χαρακτηριστικά του ανέμου μιας περιοχής.
 • ·         Αξιολογεί, ποσοτικά και ποιοτικά, το αιολικό δυναμικό μιας περιοχής.
 • ·         Κατανοεί και αξιολογεί τις ενεργειακές ανάγκες μιας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη και να προτείνει λύσεις για την κάλυψη αυτών των αναγκών από ένα αιολικό σύστημα.
 • ·         Υπολογίζει, σχεδιάζει και αξιολογεί πτερυγώσεις ανεμοκινητήρων οριζοντίου άξονα.
 • ·         Αξιολογεί τεχνοοικονομικά μια επένδυση σε εγκατάσταση αιολικού πάρκου.
 •           Εκτιμά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μια εγκατάστασης με αιολικές μηχανές.
 

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

 1. Δρ Κων/νος Κονταξάκης, Επίκουρος Καθηγητής

 

Περίγραμμα Θεωρίας

 

·        Ενότητες Θεωρητικών Διαλέξεων

 • Εισαγωγή στην αιολική ενέργεια.
 • Μετρήσεις ανέμου και στατιστικά χαρακτηριστικά του.
 • Αιολικό Δυναμικό.
 • Τεχνολογία ανεμογεννητριών.
 • Αεροδυναμική σχεδίαση ανεμοκινητήρων.
 • Στατική και δυναμική φόρτιση ανεμοκινητήρων
 • Δομικός σχεδιασμός ανεμοκινητήρων.
 • Ενεργειακή απόδοση αιολικών εγκαταστάσεων.
 • Οικονομοτεχνική ανάλυση αιολικών εγκαταστάσεων.
 • Χρηματοοικονομική αξιολόγηση αιολικών εγκαταστάσεων.
 • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Νομοθετικό πλαίσιο και στοιχεία αγοράς.
 • Αυτόνομα ενεργειακά συστήματα.