Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενεργειακή διαχείριση και Εξοικονόμηση σε κτίρια (Building Energy Management)

Τύπος Μαθήματος: Θεωρία (4 ώρες)

Διδακτικές Μονάδες: 7,5

Εξάμηνο: 1ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός Μαθήματος

Η εξοικείωση των φοιτητών με τα εργαλεία πολιτικής που υπάρχουν σήμερα στην ΕΕ αναφορικά με την ενεργειακή διαχείριση με τον ορίζοντα την ενεργειακής μετάβασης στην μετά άνθρακα εποχή. Ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα της ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων, όπως η υπό εκκόλαψη μεθοδολογία SRI (smart readiness indicator)

Η απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας των τεχνολογιών που συμβάλλουν στην κατεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης με αντίληψη της σχετικής βαρύτητας αλλά και τα τεχνικά όσο και τα οικονομικά τους χαρακτηριστικά.

Η εμβάθυνση στις κτιριακές ενεργειακές τεχνολογίες

Η εμβάθυνση σε θέματα έξυπνων δικτύων (smart grids)  και απόκρισης ζήτησης (demand response) και η κατανόηση της ανερχόμενης σημασίας τους.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

 1. Νίκος Σακκάς, Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

Ενότητες Θεωρητικών Διαλέξεων

 • Εισαγωγή- Κτίρια και ενέργεια. Βασικά μεγέθη και τάσεις
 • Κτιριακά ενεργειακά συστήματα
 • Θερμικές απώλειες
 • Θερμικές ζώνες & Θερμική άνεση
 • Θερμική συμπεριφορά κελύφους- Θερμοπερατότητα και
 • μέτρηση (ISO 6946)
 • Θεσμικό πλαίσιο & Εργαλεία πολιτικής
 • Ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίου και ανθρώπινη συμπεριφορά- επίδειξη τεχνολογίας
 • Μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης τελικής ενέργειας / ηλεκτρισμού στον κτιριακό τομέα
 • Μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης τελικής ενέργειας / ηλεκτρισμού σε κτίρια
 • Τιμολόγηση ενέργειας, σημερινή κατάσταση, έξυπνο δίκτυο και δυναμική τιμολόγηση
 • SRI- Η επόμενη μέρα της ενέργειας σε κτίρια