Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενεργειακή διαχείριση και Εξοικονόμηση σε κτίρια (Building Energy Management)

Τύπος Μαθήματος: Μικτό (3 Θεωρία, 1 Εργαστήριο)

Διδακτικές Μονάδες: 9

Εξάμηνο: 1ο

Επίπεδο Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και κατανόηση από το μέρος των φοιτητών των ενεργειών απαιτήσεων των κτιρίων, των υφιστάμενων τεχνολογιών που αφορούν το κτιριακό τομέα και των αντίστοιχων εφαρμογών τους. Παράλληλα, αναλύεται η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και εξετάζονται οι δυνατότητες εξοικονόμησης και λειτουργίας σύγχρονων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

  1. Νίκος Σακκάς, Καθηγητής

Περίγραμμα Θεωρίας

·         Ηλιακή ακτινοβολία, μετατροπή σε θερμική ενέργεια, θερμικές απώλειες και κέρδη.

·         Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού.

·         Στρατηγική θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού.

·         Εξοικονόμηση ενέργειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις – ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – αυτοματισμοί.

·         Ενεργειακή καταγραφή και διαχείριση.

·         Θερμομόνωση, Υγρομόνωση

·         Έξυπνα κτήρια

·         Συστήματα κεντρικής διαχείρισης κτηρίων.