Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ.

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ., θα είναι μέλη Δ.Ε.Π. και Επιστημονικοί συνεργάτες του Ιδρύματος. Στελέχη από την παραγωγή θα καλούνται επίσης κατά καιρούς για διαλέξεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια. Στην λίστα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ονόματα των βασικών μελών Δ.Ε.Π. του προγράμματος:

 • Δρ Μαυροματάκης Φώτης, Καθηγητής Tμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δρ Δρακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δρ Χρηστάκης Δημήτριος, Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Δρ Καραπιδάκης Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δρ Σιδεράκης Κυριάκος, Αν. Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δρ Κατσαπρακάκης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Δρ Τσικαλάκης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δρ Κονταξάκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Δρ Ορφανουδάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δρ Μαγειρόπουλος Εμμανουήλ, Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δρ Κορνήλιος Νικόλαος, Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Μονιάκης Μύρων, Λέκτορας Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών