Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ_ΠΜΣ Τίτλος: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ» του Χρήστου Καλογεράκη μεταπτυχιακού φοιτητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ενεργειακά Συστήματα” Επιβλέπων Καθηγητής: Εμμανουήλ Καραπιδάκης Πέμπτη 04/05/2023...