Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος Υβριδικά Συστήματα & Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα Υβριδικά Συστήματα & Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας θα αρχίσει στις 28 του Φλεβάρη για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

Ο Δ/ντής του ΔΠΜΣ

καθ. Εμμανουήλ Καραπιδάκης