Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Νέα Προκήρυξη (2024) για υποψήφιους του ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα Τμήματα «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών» και «Μηχανολόγων Μηχανικών», της Σχολής Μηχανικών, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Ενεργειακά Συστήματα» με έδρα το Ηράκλειο. Το Πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια τριών (3) εξαμήνων και αντιστοιχεί με 90 ECTS.

Σκοπός του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους Μηχανικούς συναφών ειδικοτήτων με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και για θέματα που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Σαν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών αποβλέπει επίσης στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας σε συναφείς περιοχές, ενώ κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, όπως η ενέργεια και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο ΔΠΜΣ “Ενεργειακά Συστήματα” κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους από την 1η Ιουλίου 2024 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2024, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (https://morpheus.hmu.gr/application/new/92) καθώς και να αποστείλουν με email στην Γραμματεία (secrmsc-es@hmu.gr)

Περισσότερες πληροφορίες, βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Νέα Προκήρυξη ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα 2024