Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παράταση στην προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων υποψηφίων

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δίνεται 6ήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για το ακαδημαικό έτος 2022-2023. Η νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 9η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο Διεθυντής

καθ. Εμμανουήλ Καραπιδάκης