Δ.Π.Μ.Σ Ενεργειακά Συστήματα

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ»

του Δεβεράκη Σταύρου, μεταπτυχιακού  φοιτητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ενεργειακά Συστήματα”.

Επιβλέπων Καθηγητής: Σιδεράκης Κυριάκος

H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 στις 17:00 στην  αίθουσα διαλέξεων του Φ/Β πάρκου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ_ΠΜΣ_3