Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής

των δεκαπέντε (15) νέων φοιτητών για τον 7ο κύκλο του Μεταπτυχιακού

 

Διαδικασία Ανανέωσης Εγγραφής και Δήλωσης Μαθημάτων

για όλους τους φοιτητές

του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ενεργειακά Συστήματα»

 

Το διάστημα από 30/09/2020 έως και 11/10/2020  θα πραγματοποιηθεί η ανανέωση εγγραφής και δήλωσης Μαθημάτων για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μέσω της ακόλουθης Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης:

http://student.hmu.gr

Τα μαθήματα, τα οποία μπορούν να δηλωθούν για το πέμπτο και έκτο κύκλο σπουδών είναι τα παρακάτω:

Α’ εξάμηνο

ΜΗ1001      Ενεργειακή Οικονομία
ΜΗ1002      Αιολικά Συστήματα
ΜΗ1003      Φ/Β και Ηλιακά Συστήματα
ΜΗ1004      Ενεργειακή διαχείριση και εξοικονόμηση σε κτίρια

 

Γ’ εξάμηνο

ΜΗ3001      Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα
ΜΗ3002      Προσομοίωση Ενεργειακών Κυκλωμάτων
ΜΗ3003      Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος

 για το 3ο εξάμηνο υπάρχουν οι εξής επιλογές:

      A. Nα επιλεγούν τα τρία (3) μαθήματα του εξαμήνου ως ανωτέρω.

      B. Να επιλεγεί η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής, την οποία θα πρέπει             να δηλώσουν, ανανεώνοντας παράλληλα την εγγραφής.  Απαραίτητη       προϋπόθεση για την δυνατότητα δήλωσης Διπλωματικής είναι να έχουν αποτύχει το πολύ σε ένα μάθημα των δύο (2) προηγούμενων εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου.

Οι φοιτητές που επιλέξουν να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διατριβή θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 30/10/2020 σκαναρισμένη την δήλωση Διπλωματικής εργασίας (υπογεγραμμένη από τον μεταπτυχιακό φοιτητή και τον επιβλέποντα καθηγητή)  στο mail της γραμματείας secrmsc-es@hmu.gr

Προσοχή ανυπόγραφες δηλώσεις διπλωματικών εργασιών δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.

Παρατηρήσεις

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα κάνουν μόνο ανανέωση εγγραφής. Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο  «Αποστολή» που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωση σας. Χωρίς αυτή την ενέργεια η ανανέωση-δήλωση δεν πραγματοποιείται.

Σημαντικές Παρατηρήσεις:

  • Όλοι οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού προγράμματος πρέπει να προβούν στην ανανέωση της εγγραφής τους.
  • Οι παλαιότεροι φοιτητές για τις εκκρεμότητες τους (μαθήματα, ανανεώσεις, δηλώσεις, μεταπτυχιακή εργασία) (από Α έως Δ κύκλου σπουδών) μπορούν να επικοινωνήσουν με το Διευθυντή Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκη. (karapidakis@hmu.gr) .
  • Προσοχή στις δηλώσεις μαθημάτων καθώς αν κάποιο μάθημα δεν δηλωθεί, δεν μπορεί μετά ο καθηγητής να βάλει βαθμό (οι βαθμοί εισάγονται ηλεκτρονικά)
  • Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων με έναρξη μαθημάτων στις 5/10/2020 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος.